Betánia v Kalinove, n. o.

Opatrovateľské a ošetrovateľské centrum začalo svoju sociálnu činnosť od roku 2000. V zariadení s kapacitou 29 lôžok je poskytovaná celoročná resp. prechodná komplexná sociálna a ošetrovateľská, kresťansky orientovaná starostlivosť starým a nevládnym občanom, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú starostlivosť inej osoby.

 

Pozrite si leták o opatrovateľskom centre.

 

Od začiatku roku 2022 bola v susednej budove ako samostatný projekt otvorená nová sociálna služba Domov na polceste Rabaka s kapacitou 10 miest, určená pre mladých mužov, ktorí vyrastali v detskom domove či inej forme ústavnej starostlivosti. Ponúkame dočasné bývanie, sprevádzanie v novej životnej etape a pomoc k dosiahnutiu dôstojného, samostatného a zmysluplného života.

 

Forma sociálnej služby:

Zariadenie pre seniorov

Domov na polceste Rabaka 

 

V opatrovateľskom a ošetrovateľskom centre sú s cieľom zachovania samostatnosti a aktivity obyvateľov využívané terapie: ako biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia či činnostná terapia. Odborný personál zabezpečuje tiež ošetrovateľskú starostlivosť,  fyzioterapiu, sociálnu rehabilitáciu,  stravovanie (aj diétne), sociálne poradenstvo pre obyvateľov zariadenia ako aj ich rodinných príslušníkov.

 

Poslaním tejto starostlivosti je zachovanie čo najväčšej samostatnosti obyvateľov a udržanie kvality života starých a chorých ľudí. Príjemná rodinná atmosféra naplnená pocitom ochrany, dôvery a istoty, ako aj citlivý prístup a profesionalita personálu prispieva k spokojnosti našich klientov. Obyvatelia Betánie sa môžu zúčastňovať pravidelných ranných ekumenických bohoslužieb.

 

Všetky priestory zariadenia sú bezbariérové. Izby sú jedno, dvoj, alebo trojlôžkové. V budove sa nachádza aj modlitebňa a čajovňa.

 

Riadením  Betánia v Kalinove, n.o. je poverený riaditeľ. Najvyšším orgánom neziskovej organizácie je správna rada.

 

 

dve percenta