Dobrovoľníctvo

Byť dobrovoľníkom doslova znamená „voliť dobro“

 

Myšlienka Betánie  a jej naštartovanie bolo dielom dobrovoľníkov. Dnes, keď naše organizácie pracujú na vysokej profesionálnej úrovni, stále potrebujeme ľudí, ktorí na základe vlastného presvedčenia sú ochotní pomáhať iným bez nároku na finančnú odmenu.

 

Každá nezisková organizácia  potrebuje ľudí „dobrej vôle“, ktorí nie sú jej zamestnanci, napriek tomu majú na ňu veľký vplyv. Sme veľmi vďační za všetkých dobrovoľníkov, ktorí svojou pravidelnou prítomnosťou a pomocou  svedčia o tom, že naše zariadenia skutočne fungujú a pracujú pre ľudí a nie pre seba samých.

 

Od začiatku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine v roku 2022 koordinujeme v spolupráci s odborom humanitárnej pomoci pri Cirkvi bratskej dobrovoľnícku činnosť na pomoc pre odídencov z Ukrajiny.

 

Darujte i Vy srdce dobrovoľníctvu

 

Pre starších chorých ľudí sa kontakt s okolitým svetom veľmi zúžil. Mnohých  choroba pripútala k invalidnému vozíku, zmenil sa ich štýl života. Naším snažením je vytvárať pre  obyvateľov Betánie prostredie, v ktorom budú prežívať prijatie, úctu a lásku. Súčasne usilujeme o vytvorenie prostredia, ktoré aktivizuje ich fyzické i mentálne schopnosti a tým zlepšuje kvalitu ich života.

 

Nechcete sa spolu s nami vo svojom voľnom čase podieľať na tomto programe?

 

V zariadeniach pre starých ľudí Betánia Bratislava, n.o a Betánia Kalinovo, n.o. hlavne v aktivitách zameraných na zmysluplné využitie voľného času našich obyvateľov ako je pomoc pri tvorivých činnostiach, prechádzky s klientami,  či zorganizovanie kultúrneho programu v zariadení a pod.

 

V zariadení Betánia Senec a Betánia Kalinovo, kde žijú v komunite mladí ľudia s mentálnym postihnutím, prípadne mladí dospelí bez rodinného zázemia - aktívne s nimi nadväzovať  priateľské vzťahy, viesť rozhovory, pomáhať pri tvorivých činnostiach, pomoc pri odbyte výrobkov z tvorivej dielne, zúčastňovať sa spoločenských a športových podujatí a pod.

 

V rámci humanitárnej pomoci koordinovanej odborom humanitárnej pomoci pri Cirkvi bratskej pomáhať ľuďom, ktorých životy zasiahol vojnový konflikt, alebo iné dramatické okolnosti.

 

Prínosom môže byť i nový, nezaťažený pohľad na niektoré problémy zariadení, ktoré život prináša. Nie v poslednom rade je to pomoc morálna. Pravidelná prítomnosť ľudí, ktorí prichádzajú z hlbokého vnútorného presvedčenia niečím dobrovoľne prispieť, pomáha našim zamestnancom v motivácii sledovať víziu Betánie, pre ktorú sa rozhodli.

 

Čo dáva dobrovoľníctvo?

 

Je to predovšetkým neoceniteľný pocit užitočnosti, vnútorného uspokojenia a radosti z toho, že som niekomu pomohol, potešil či niečím pozitívnym prispel pre ostatných. Je to o niečom, čo človeka presahuje a dáva mu pocit zmysluplnosti a hodnoty.

 

Ak máte záujem  vo svojom voľnom čase podieľať sa na tomto programe, môžete nás kontaktovať na  nižšie uvedených adresách.

 

 

dve percenta